بایگانی دسته بندی ها دسته‌بندی نشده

با زعفران به جنگ بیماری های قلبی برویم

خواص درمان گر زعفران برای قلب

یکی از مهم ترین اعضای بدن انسان قلب اوست. قلب وظیفه پمپاژ خون و به گردش درآوردن خون در سراسر رگ های بدن می شود. دستگاه گردش خون شامل قلب و رگ و مویرگ ها می باشد. گردش خون، خون های کربن دی اکسید دار را می گیرد و خون تمیز که دارای اکسیژن می […]