درباره ما

زعفران مهرگل از سال 74 فعالیت خود را آغاز کرده و ارائه دهنده بهرین زعفران به سراسر کشور می باشد. دارای فروشگاه در شرق کشور و شعبه اصلی آن در مشهد می باشد.

ما در نظر داریم که بهترین کیفیت را برای مشتری های عزیزمان در نظر بگیریم چرا که مردم ایران لایق بهترین ها هستند.

سپاس از همراهی شما