شما می توانید از طریق روش های زیر انقادات، پیشنهادات و شکایات خود را ما در میان بگذارید.

  1. فرم زیر را تکمیل کنید و برایمان بفرستید.
  2. با شماره تماس 05138512762 تماس بگیرید و یا شماره موبایل 09151110549
  3. به نشانی mehrgolshop@gmail.com ایمیل بفرستید.

با تشکر فروشگاه مهرگل

ثبت شکایت